Yritys Tampere

Innovaatioympäristö >Yhdessä Päivitetty: 10.05.2018

Osaajien verkosto

Talent Tampere

Talent Tampere kokoaa ja kehittää palveluita, jotka edistävät yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista ja kv. osaamisen hyödyntämistä yrityksissä. Talent Tampere:

  • Neuvoo ja ohjaa kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä ja palveluissa.
  • Kokoaa työnantajille tietoa ja artikkeleita osoitteeseen: talenttampere.fi
  • Järjestää tilaisuuksia ja mahdollisuuksia yritysten ja osaajien kohtaamiseen ja yhteistyöhön erityisesti yritysten kansainvälistymisen ja vientitoiminnan vahvistamiseksi.
  • Pilotoi ja tukee uusia palveluita yritysten ja kv. osaajien välisen kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi.
  • Edistää alueen vetovoimaisuutta osaajien keskuudessa.
  • Talent Tampere LinkedIn -ryhmän kautta yritys tavoittaa alueen kansainväliset osaajat yhdestä paikasta: https://www.linkedin.com/groups/4703673

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n tuottamat Talent Tampere -palvelut ovat maksuttomia.

”Kansainvälisillä osaajilla” tarkoitetaan kv. opiskelijoita ja korkeakouluista jo valmistuneita, työntekijöitä, yrittäjiä ja yleensäkin kaikkia henkilöitä, joilla on kansainvälistä kokemusta ja verkostoja, joista olisi hyötyä alueen elinkeinoelämässä.

www.talenttampere.fi

Kansainvälisten osaajien ammatillisia verkostoja alueella on kootaan Talent Tampere -sivuille: http://talenttampere.fi/networks/?category=professional-communities

Ota yhteyttä:
Marjukka Hourunranta
Kehityspäällikkö, Talent Tampere
Tredea Oy
puh. 040 801 2687
marjukka.hourunranta@tredea.fi

TWINKLE

TWINKLE on Tampereen alueen kansainvälisen yhteisön keskuudesta noussut aloite, joka vahvistaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä maahanmuuttajien ja heidän verkostojensa avulla. TWINKLE tuo kv. osaajat esiin, jotta yritykset voivat hyötyä heidän osaamisestaan, globaalista ajattelutavastaan, verkostoistaan ja kohdemaatuntemuksestaan.

TWINKLE organisoituu järjestönä kevään 2016 aikana.

TWINKLEn toimintamuotoina ovat TWINKLE-tapahtumat sekä yritysten ja osaajien väliset Brightshopit, joissa reflektoidaan yritysten haasteita monimuotoisella osaajajoukolla uudenlaisten ratkaisuiden löytämiseksi.

https://www.facebook.com/twinklenetwork

TULOSSA: www.twinklenetwork.fi