Yritys Tampere

Yrityspalvelut >Vero- ja lupa-asiat Päivitetty: 10.05.2018

Lupa-asiat

Suomessa monen ammatin harjoittaminen tai palvelun tarjoaminen vaatii ilmoituksen viranomaiselle ennen kuin toiminnan voi aloittaa. Tarkista luvanvaraiset elinkeinot Yritystulkki-verkkopalvelun listasta.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää lupia liittyen alkoholin valmistukseen, myyntiin ja maahantuontiin, tupakkatuotteiden myyntiin sekä yksityisiin terveys- ja sosiaalipalveluihin. Näihin liittyvät lupa- ja ilmoituslomakkeet löytyvät Yritys-Suomi-palvelun sivulta.  

Ely-keskukset myöntävät elinkeino-, liikenne- ja ympäristöluvat. Lisätietoa ja näihin liittyvät lupa- ja ilmoituslomakkeet löytyvät Yritys-Suomi-palvelun sivulta.

Ilmailuun, merenkulkuun sekä raide- ja tieliikenteeseen liityviä lupia myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Näihin liittyvät lupa- ja ilmoituslomakkeet löytyvät Yritys-Suomi-palvelun sivulta.

Aluehallintovirasto (AVI) ratkaisee monenlaisia lupa-asioita liittyen ympäristöturvallisuuteen ja vesistöihin. Lisäksi AVI:lta anotaan luvat mm. alkoholin anniskeluun, poikkeaviin aukioloaikoihin sekä eläinsuojeluasioihin (esim. kotieläinpihat). Katso kaikki Aluehallintoviraston alaiset lupa-asiat AVI:n luvat ja ilmoitukset -sivuilta.

Tampereen kaupunki myöntää luvat muun muassa elintarvikehuoneiston tai laitoksen perustamiseen, kadulla työskentelyyn, rakentamiseen, tapahtumien järjestämiseen, torimyyntiin sekä mainoslaitteiden ja terassien pystyttämiseen. Kaupunki myöntää myös terveydensuojelun luvat sekä tietyt ympäristöluvat. Lisätietoa luvanvaraisista toiminnoista ja ilmoituslomakkeet löytyvät Tampereen kaupungin lupasivustolta.

Lainsäädäntö rajoittaa tiettyjen töiden tekemistä ja teettämistä. Joitakin töitä on mahdollista tehdä työsuojeluviranomaisen poikkeusluvalla tai valtuutuksella ja joistakin töistä on tehtävä ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Katso näistä lisää Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Tietoa kokoontumis-, rahankeräystoiminnan sekä räjäytystyölupien ja -ilmoitusten tekemiseen antaa poliisi. Poliisille tulee tehdä ilmoitus esim. ilotulitusnäytöksestä. Katso lisää poliisin alaisuuteen kuuluvista lupa-asioista poliisin lupasivuilta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea myöntää lääkevalmisteille myyntiluvat sekä muita lupia ja todistuksia kuten lääkkeiden vientitodistukset. Katso lisätietoa ja hakumenettely Fimean sivuilta tai soita 029 522 3341 (vaihde). Fimea myöntää toimiluvat apteekeille, sairaala-apteekeille ja lääkekeskuksille ja valvoo näiden toiminnan lainmukaisuutta, lääkevalmistuksen turvallisuutta ja lääkemarkkinointia. Lue lisää täältä.

TUKESin nimeämä Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy arvioi sähköturvallisuuslakien mukaiset sähköpätevyystodistukset, myöntää tele-, turva- ja kuntotutkijapätevyyksiä, tele- ja rakennusautomaatiourakoitsijahyväksyntöjä sekä TU-sertifiointeja ja ylläpitää lisäksi Urakoitsija.fi -rekisteriä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:in ja sen jäsenjärjestöjen jäsenistä. Katso tarvittavat todistukset Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n sivuilta.

Tampere Tunnetuksi ry hallinnoi ja vuokraa Tampereella Kuninkaankadun kävelykatualuetta välillä Hämeenkatu-Satakunnankatu sekä Hämeenkadun itäpään jalkakäytäväaluetta. Yhdistys myöntää luvat ja perii vuokran myyntipaikoilta ja kahvilaterasseilta. Lisätietoja ja käyttölupahakemus löytyvät Tampere Tunnetuksi ry:n sivuilta. Anniskeluterassia varten luvat tulee hakea Tampereen kaupungin kiinteistötoimesta (kiinteistotoimi(at)tampere.fi, kiinteistötoimen vaihde puh. 03 565 611).  Lisäksi Hämeenkadun tapahtumatorin käyttöön liittyvissä asioissa tulee ottaa yhteyttä Tapahtumatoimistoon.