Yritys Tampere

Yrityspalvelut >Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittäminen Päivitetty: 10.05.2018

Yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa

Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy tuottaa tutkimukseen ja tietoon perustuvaa asiantuntijapalvelua kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille, liike-elämälle, julkiselle sektorille ja muille toimijoille. Esimerkiksi Pk-projektilähdöt tarjoaa valmiiden ratkaisumallien ja menetelmien käyttöönoton projekteja vaihtuvin teemoin. Lisäksi Yhteistyön toimintamalli on kokonaisvaltainen palvelu yrityksille ja se sisältää tuote-, prosessi- ja liiketoiminnan kehityksen ja teknologiakonsultoinnin yrityksen tarpeiden mukaan.

Tuotekehitys- ja innovaatiopalveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen erikoistunut asiantuntijayritys Hermia Group linkittää yhteen elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja tutkimusmaailman osaamisen sekä edesauttaa uuden liiketoiminnan syntymistä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hermia Group tarjoaa erilaisia innovaatio-, koulutus ja valmennus-, startup-, tuotekehitys- ja verkostopalveluja ja tuo korkeatasoisen tutkimustiedon, alojensa huippuosaajat sekä valmiit verkostot yritysten ja organisaatioiden hyödynnettäväksi.

Hermia Yrityskehitys Oy puolestaan on teknologia- ja kasvuyritysten kehittämiseen erikoistunut yritys. Palvelut keskittyvät liiketoiminnan kehittämiseen, kasvurahoitukseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja teknologiansiirtoon. Tutustu yritykseen tarkemmin Hermia Yrityskehitys Oy:n palvelusivuilla.

FinnMedi Oy on life science -toimialaan keskittynyt yritys. Sen palveluita ovat kliiniset lääketutkimukset ja liiketoiminnan kehittämispalvelut. FinnMedi Oy on väylä uusimpaan kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusosaamiseen, tutkijoihin, yliopistosairaaloihin, alan yrityksiin, rahoittajiin ja muihin verkostoihin. Katso tarkemmin Finnmedi Oy:n sivuilta