Yritys Tampere

Yrityspalvelut >Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittäminen Päivitetty: 10.05.2018

Innovaatioalustat

Innovaatioalustat ovat uusien tuotteiden, palvelujen ja markkinoiden kehittämistä tehostavia työympäristöjä. Tampereen kaupunkiseudulla on korkeakoulujen yhteydessä toimivia, yrityslähtöisiä sekä avoimesta yhteistyöstä syntyneitä alustoja.

Uusi tehdas on yhteisöllinen innovaatio- ja yrityskehitysyhteistyöverkosto. Uusi Tehdas yhdistää yritykset ja idearikkaat ihmiset tarjoamalla yhteistyölle tiloja, asiantuntijasparrausta sekä työvälineitä. Uuden tehtaan Demolassa yritykset, opiskelijat ja tutkijat luovat yhteistyötiimeissä demoja ja prototyyppejä vastaamaan yritysten ilmaisemiin haasteisiin.

Kampusareena tarjoaa muuntuvia tiloja sekä uudenlaisia opiskelija-yritysyhteistyön tapoja, joiden avulla tutkimusyhteisön ja yritysmaailman osaajat kehittävät uusia ideoita. Kampusareenalla toimii tutkimus- ja tuotekehitysalan edelläkävijäyritysten Kampusklubi, jonka maksullinen jäsenyys lunastetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Erikokoisissa hankkeissa yhteistyötä tekevät klubin jäsenyritykset jakavat samalla kustannuksia ja riskejä.

Media-alan ja digitaaliteollisuuden monitoimikeskittymä Mediapolis on media-alan yritysten ja organisaatioiden kasvava ja kehittyvä keskus ja verkosto, jolla on yhteydet alan toimijoihin niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Mediapoliksen suurin yksittäinen ryhmä on tuotantoyhtiöt, mutta tärkeitä ovat myös tuotantoyhtiöiden toimintaan liittyvät oheispalvelut. Yksittäisistä toimijoista suurimmat ovat Yle sekä media-alan oppilaitokset, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK ja Tampereen ammattiopisto Tredu. Mediapolis tarjoaa mm. studioita ja kuvaustiloja, erilaisia tuotantopalveluja sekä media-alan koulutusta, mikä mahdollistaa yritysten ja oppilaitosten intressien yhdistämisen ja uudenlaisten projektien toteuttamisen.

TreStart on palvelukonsepti, jossa uusia haasteita etsivät eri alojen asiantuntijat ratkaisevat yritysten kasvun esteitä. Toiminta on kaikille avointa ja tapahtuu TalentSpace-nimisessä tilassa Finlaysonilla, jonne kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Kaupin kampus on lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon keskittymä Tampereella. Alueella sijaitsee Tampereen yliopistollinen keskussairaala (TAYS) sekä life science -alaan keskittyneitä toimijoita. Kaupin kampuksella toimiva HealthHUB kokoaa yhteen terveyteen, hyvinvointiin, terveysteknologiaan ja tutkimukseen suuntautuneet yritykset ja toimijat. Yritykset, kliinikot, tutkijat, kehittäjät sekä kuluttajat ja loppukäyttäjät luovat uutta HealthHUBin verkostomaisessa kehitysympäristössä. BioMeditech on monitieteinen Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen biotieteiden ja lääketieteen tekniikan instituutti. Instituutti tarjoaa monitieteisen tutkimusympäristön sekä uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan tuen.

Innovatiivisten ja älykkäiden liikkumisratkaisujen kokeilu- ja kehitysympäristö Tampereen kaupunkiseudun toimijoille ja alan yrityksille on ITS Factory.

Kone- ja metallialaan liittyvää liiketoimintaa kehitetään ja edistetään useammallakin alustalla: