Yrityspalvelut >Rahoitus Päivitetty: 30.06.2016

Tuet ja avustukset

Yritystoimintaa aloittavan on mahdollista saada taloudellista tukea eli starttirahaa sille ajalle, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän. Pirkanmaan TE-toimiston asiantuntijat kertovat lisää.

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää mm. seuraavia avustuksia:

Tekes puolestaan tarjoaa alla olevia rahoitusmalleja. Täytä tunnustelulomake Tekesin sivuilla ja asiantuntija neuvoo sinua sopivan rahoituksen hakemisessa.

Venäjän markkinoille suuntaaville on tarjolla Työ- ja elinkeinoministeriön avustus pk-yritysten kansainvälistymishankkeisiin Venäjällä. Tukea myönnetään Suomessa liiketoimintaa harjoittavalle pk-yritykselle, jolla arvioidaan olevan riittävät resurssit valmisteltavan Venäjä-investoinnin toteuttamiseen tai selvitys- tai kehittämishankkeelle, josta on laadittu hakemusohjeiden mukainen hyvätasoinen hankesuunnitelma. Avustusta haetaan Finnveran kautta. Lisätietoa, tarkemmat ohjeet, hakemuspohjia ja Finnveran yhteyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät Finnveran sivuilta.

Maaseudulla sijaitsevat yritykset voivat hakea Kantri ry:n Leader-rahoitusta. Tuki voi olla yrityksen perustamistukea, investointitukea tai tukea investoinnin toteutettavuustutkimukseen. Katso lisätietoa tuen hakemisesta, tuen myöntämisen edellytyksistä ja tukialueista maaseudun yritystukiesitteestä ja Kantrin sivustolta. Tarkista myös Kantrin toiminta-alue Tampereen seutukunnassa.

Yritystulkki-verkkopalvelusta löydät kootusti tietoa palkkatuesta.