Yritys Tampere

Päivitetty: 10.05.2018

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma

INKA Tampereen kaupunkiseudulla

INKA-ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Ohjelmaan on valittu viisi kansallista teemaa, joista ÄLYKÄS KAUPUNKI JA UUDISTUVA TEOLLISUUS -teemaa hallinnoi Tampereen kaupunkiseutu. Kumppaneina toimivat Lahti, Oulu, Pääkaupunkiseutu ja Turku.

Tutustu Smart Tampere -esitteeseen tästä >

Älykäs kaupunki

Tampereen kaupunki ja seutukunnat

 • Kehitysympäristön muodostaja ja testialusta
 • Datan avaaminen ja tarjoaminen uusien liiketoiminta-innovaatioiden pohjaksi
 • Seudullisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen

Uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseudun yritykset

 • Olemassa olevan yrityspohjan osaamis- ja tietotaito
 • Yritysten välinen yhteistyö
 • Valmistavan teollisuuden tarpeet, haasteet ja tulevaisuuden kehityssuunnat
 • Erityispainopiste konepajateollisuuden kilpailukyvyn nostamisessa

Kokonaisuus jaetaan teemapaketteihin

Teemapaketit

 • Kukin teemapaketti on itsenäinen kokonaisuus, jolla nimetty vastuutaho ja osallistuvat partnerit.
 • Teemapakettien vastuutahot ovat INKA-kärjen partnereita.
 • Vastuutaholla velvoite suunnitella kokonaisuutta, mihin osaan vastaa ja miten eri kokoiset yritykset ovat mukana.
 • Rakenne joustava, voidaan lisätä työpaketteja tarpeen mukaan, mutta myös lopettaa.

Kärkihankkeet

 • Kärkihankkeet toteutetaan työpakettien alaisuudessa.
 • Hankkeita lisätään tarpeen mukaan.
 • Kärkihankkeita voidaan käynnistää myös yhteistyössä partnereita laajemman verkoston kanssa silloin, kun tämä on perusteltua INKA-tavoitteiden näkökulmasta.

Mikä INKA on?

INKA – innovatiiviset kaupungit -ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen.

Ohjelmaan on valittu viisi teemaa ja niille vetovastuussa olevat kaupunkiseudut. Näihin teemoihin on valittu kumppaneiksi seitsemän muuta kaupunkiseutua (vastuukaupunki ensin, kumppanit seuraavina):

1. Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus: Tampere, Lahti, Oulu, pääkaupunkiseutu ja Turku
2. Biotalous: Joensuu, Jyväskylä ja Seinäjoki
3. Kestävät energiaratkaisut: Vaasa, Lappeenranta ja Pori
4. Tulevaisuuden terveys: Oulu, Kuopio, pääkaupunkiseutu, Tampere ja Turku
5. Kyberturvallisuus: Jyväskylä

Kaupunkiseutujen välinen yhteistyö luo yrityksille mahdollisuuden hakea yhteistyökumppaneita ja rahoitusta yli kaupunkirajojen.

INKA haastaa kaupunkiseutuja luomaan uudenlaisia osaamiseen pohjautuvia liiketoiminnan kehitysympäristöjä ja edelläkävijämarkkinoita. Tarkoituksena, että kaupunkiseudut ja valtio yhdessä vauhdittavat uusien suurten hankekokonaisuuksien aikaansaamista, joilla on myös kansainvälistä näkyvyyttä.

INKA täydentää hyvin muita keskeisiä innovaatiopolitiikan instrumentteja, kuten Tekesin ohjelmia ja strategisen huippuosaamisen keskittymiä (SHOKit). Ohjelman hallinnoinnista vastaa TEKES ja se jatkuu vuoteen 2020 asti. INKA korvaa osittain vuonna 2013 päättyneen Osaamiskeskusohjelman (OSKE).

Ota yhteyttä

Älykäs kaupunki

Pauli Välimäki
Pormestarin erityisavustaja, kehityspäällikkö
ECO2 ja INKA -ohjelmat, Tampereen kaupunki
puh. 040 801 6035
pauli.valimaki@tampere.fi

Älykäs kaupunki ja Uudistuva teollisuus
Jari Jokinen
Kehityspäällikkö, INKA-ohjelma
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy
puh. 040 806 2519
jari.jokinen@tredea.fi