Yritys Tampere

Yrityspalvelut >Innovaatioseteli Päivitetty: 10.05.2018

Innovaatiosetelistä

Tampereen kaupunkiseutu on ottanut ensimmäisenä Suomessa käyttöön sähköisen innovaatiosetelijärjestelmän. Innovaatioseteli madaltaa yrityksen kynnystä käyttää innovaatio-, kansainvälistymis- ja kasvupalveluja. Innovaatiosetelillä hankittavan palvelun tulee olla käyttäjäyritykselle merkittävä avaus tai askel uuteen. Kehitettäviä toimialoja ovat IoT, hyvinvointi, uudistuva teollisuus, älykäs liikkuminen sekä älykkään kaupunkikehittämisen muut ratkaisut.

Syksyn 2017 haussa lisäedellytyksenä oli, että setelin hakijayrityksellä on kotipaikka tai vähintään toimipiste Tampereen kaupunkiseudulla (Tampere, Ylöjärvi, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Kangasala, Orivesi). Perusteena on, että innovaatioseteli halutaan näin entistä vahvemmin linkittää kaupunkiseudun elinkeinostrategiaan. Seteleitä on aiemmin myönnetty myös seudun ulkopuolisille yrityksille lähtökohtana oletus, että hakijayrityksillä on joka tapauksessa yhteyksiä Tampereen kaupunkiseutuun. Aina näin ei kuitenkaan ole ollut, ja hakukriteereitä tarkennettiin näiltä osin.

Innovaatiosetelin pilottihankkeen varat on nyt myönnetty ja haku toistaiseksi suljettu. Kiitos kaikille seteliä hakeneille ja palveluntuottajaksi rekisteröityneille yrityksille!

Yritys sai itse valita palveluntuottajan digitaaliseen setelijärjestelmään rekisteröityneistä palveluntuottajista. Palvelukatalogi löytyy osoitteesta https://parastapalvelua.fi/yritys/hankkeet/innovaatioseteli.

Setelihaun ollessa avoimena seteleitä myönnettiin joko A) hakujärjestyksessä tai B) arpomalla määräajassa saapuneiden hyväksyttävien hakemusten kesken. Kaikkiaan innovaatioseteleitä myönnettiin 216 kpl, yhteisarvoltaan 995.500 €.

Tuen maksimi oli 5000 €/yritys koko pilottihankkeen keston aikana. 

Palveluntuottajien rekisteröityminen tapahtui osoitteessa https://parastapalvelua.fi/yritys.

Innovaatioseteli - Miten se toimii?

Innovaatioseteli myönnetään yritykselle, joka kehittää liiketoimintaa seuraavilla aloilla:

 • älykäs liikkuminen ja liikkuminen palveluna
 • hyvinvointi- ja terveysteknologia
 • uudistuva teollisuus
 • Internet of Things
 • muut älykkään kaupungin kehittämiseen tarjottavat ratkaisut

Myönnettävien innovaatiosetelien arvot ovat 500, 1000, 2000, 3000, 4000 ja 5000 euroa ja tuki on 100% (ei omavastuuta). Tuki maksetaan suoraan palveluntuottajalle.

Innovaatiosetelin palveluntuottajaksi voi rekisteröityä mikä tahansa tilaajavastuulain kriteerit täyttävä yritys, korkeakoulu tai tutkimuslaitos. Palveluntuottajilta pyydetään järjestelmään palvelukuvauksia setelien arvoja vastaaviksi kokonaisuuksiksi.

Setelillä tuettavan palvelun on tarkoitus madaltaa kynnystä käyttää innovaatio-, kansainvälistymis- ja kasvupalveluita eli setelin toivotaan generoivan esimerkiksi erilaisia tutkimus- ja kehityshankkeita yrityksille ja yritysryhmille. Setelillä hankittavan palvelun tulee olla käyttäjäyritykselle merkittävä avaus uuteen.

Setelillä voidaan tukea esimeriksi:

 • tki-hankkeiden valmistelua
 • uusien liiketoimintakonseptien kehittämistä erityisesti vientiin liittyen
 • kansainvälistymistä tukevia palveluja esimeriksi kansainvälisiin verkostoihin liittyen
 • demojen ja protojen valmistelua ja toteutusta
 • 3D-mallintamista
 • mittaus- ja laboratoriotilojen hyödyntämistä
 • rahoituksen haun valmistelua ja sparraamista
 • ryhmähankkeiden valmistelua (Tekes/Horizon)
 • Hackathonien järjestämistä ja tuoteportfolioiden yhteensovittamista (yhteishankkeet ja pilotit)

Setelillä ei tueta yleisiä markkinointi- tai viestintätoimenpiteitä esimerkiksi uusien verkkosivujen rakentamista tai verkkokaupan avaamista. Seteliä ei voi käyttää myöskään kone- ja laiteinvestointeihin tai henkilöstön rekrytointiin. Setelillä ei tueta sellaisten palvelujen hankintaa, joita jo joku julkinen toimija tarjoaa.

Innovaatioseteli-hanketta koordinoi Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere.

Yhteystiedot

Jukka Reunavuori
Projektipäällikkö, Innovaatioseteli
jukka.reunavuori (at) businesstampere.com
puh. 040 637 8702

Minna Pääkkönen
Projektiassistentti
minna.paakkonen (at) businesstampere.com
puh. 040 707 3245