Yritys Tampere

Innovaatioympäristö >Avoimesti Päivitetty: 10.05.2018

Kokeilut ja innovatiiviset hankinnat

Tampereella testataan uudenlaisia hankintakäytäntöjä ja -malleja pilottihankintojen kautta. Kehittämistyössä hankintojen suunnittelua avataan aiempaa enemmän kuntalaisille, palvelujen käyttäjille, yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille.

Yrityksille innovatiiviset julkiset hankinnat ovat tilaisuus saada omat ideansa esille ja jalostumaan. Yrityksen rakentamaa ratkaisua voidaan kokeilla ensin vaikkapa yhdessä kaupunginosassa, ja yritys saa samalla oikeasti käytössä olevan referenssikohteen.

Kiinnostaako sinua, millaisia ajankohtaisia hankintaprosesseja Tampereen kaupunkiseudulla on käynnistymässä? Haluatko kertoa tuotteestasi tai palvelustasi? Haluatko avata vuoropuhelun hankinnoista vastaavien henkilöiden kanssa kaupungissa? Lisätietoa 

Kaupungin asukas voi saada onnistuneiden innovatiivisten hankintojen ansiosta veroeuroilleen paremmin katetta. Kun malli toimii kokonaisuudessaan, hän saa äänensä kuuluviin jo siinä vaiheessa, kun mietitään, mitä ollaan hankkimassa.

Tarkoitus on kehittää Tampereen kaupungin hankintatoimintaa niin, että innovatiivisten hankintojen, niiden elementtien toteuttaminen sekä innovatiivisten ratkaisujen hakeminen ovat osa kaupungin arjen hankintaprosessia. Kehitys tapahtuukin useiden yksiköiden ja asiantuntijoiden yhteisenä toimintana, jolloin innovatiiviset hankintamenetelmät leviävät jo projektin aikana kaupungin hankintakäytäntöihin.

Tampereen kaupunki on nostanut hankintojen ja markkinoiden kehittämisen yhdeksi tärkeimmistä kaupunginhallituksen linjaamista TOP10-rakennemuutoksista, joiden avulla pyritään sopeuttamaan kaupungin toimintaa toimintaympäristön muutoksiin.

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy on luomassa innovaatiopalvelua, jonka tehtävänä on muun muassa auttaa yritysten ideoiden ja kaupunkiseudun kuntien tarpeiden yhdistelemisessä ja järjestää mahdollisuuksia alkuvaiheen pilotointiin. Myös yritysverkostojen rakentaminen on työlistalla, sillä usein ideoiden toteuttaminen vaatii yhteistyötä.

Älykkääseen liikkumiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvissä asioissa ota yhteyttä Business Tampereen asiakkuusvastaavaan Jari Ikoseen.

Innovatiivisiin hankintoihin ja älykkään kaupunkiseudun ratkaisuihin liittyvissä asioissa ota yhteyttä Business Tampereen asiakkuusvastaavaan Markku Niemeen