Yritys Tampere

Innovaatioympäristö >Avoimesti Päivitetty: 26.02.2016

Avoin data

Avoimen datan ja rajapintojen suhteen Tampereen seutu on pääkaupunkiseudun ohella Suomen aktiivisin.

Dataa avaamalla Tampereen kaupunki edistää liiketoiminnan ja älykkäiden osallistumismahdollisuuksien syntymistä sekä olemassa olevan liiketoiminnan kehittämistä. Kaupunki vaihtaa kokemuksiaan datan avaamisesta muiden kaupunkien kanssa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja on näin mukana luomassa älykkään kaupungin maailmanlaajuisia markkinoita.

Onko sinulla tarvetta tai toivetta datan avaamiselle? Ota yhteyttä tällä lomakkeella, niin etsimme sinulle sopivimman kontaktin.

Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke

Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeessa Suomen suurimmat kaupungit, ns. kuutoskaupungit (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa) avaavat tietovarantojaan avoimeksi dataksi yhteisiä toimintamalleja kehittäen ja noudattaen. Datan avaaminen ja hyödyntäminen luovat innovaatioita ja liiketoimintaa, kun yritykset ja kehittäjät voivat käyttää dataa uusien palvelujen raaka-aineena. Avoin data tarjoaa pääsyn julkiseen tietoon, jonka hyödyntäminen on aikaisempaa helpompaa.

Hanke on osa kuutoskaupunkien yhteistä 6Aika-kaupunkistrategiaa. Hankkeen päätoteuttajana toimii Tampereen kaupunki. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy toimii kärkihankkeen koordinaattorina vastaten hankkeen hallinnosta ja johtamisesta, osatoteuttajien välisen yhteistyön edistämisestä ja kansallisesta viestinnästä.

www.6aika.fi

Tampereen kaupungin datakatalogi

Tampereen kaupungin Avoin data -sivulla ylläpidetään Tampereen kaupungin datakatalogia eli luetteloa kaupungin avoimena julkaistuista tietoaineistoista.

Tietoa avoimen data liiketoimintamahdollisuuksista

DataBusiness.fi valottaa avoimen datan liiketoimintamahdollisuuksia Suomessa. Sivuston taustalla ovat kuutoskaupungit, jotka toteuttavat Avoin data ja rajapinnat -kärkihanketta. Kaupungit nostavat sivustolla esiin datapohjaisen bisneksen menestystarinoita ja datan soveltamismahdollisuuksia tavoitteenaan kannustaa yhä useampia yrityksiä hyödyntämään avointa dataa liiketoimintansa kasvattamisessa ja kehittämisessä. Sivusto on perustettu yritysten toiveesta ja tarpeesta luoda avoimen datan bisnessovelluksille näyteikkuna ja inspiraation lähde.

Tampereella tapahtuu avoimen datan ympärillä

Tampereella järjestetään vuosittain kansainvälinen Mindtrek-konferenssi, joka keskittyy myös avoimeen dataan. Konferenssin kohderyhmä ulottuu liiketoimintaosaajista ja yrityksistä julkisen puolen edustajiin ja päättäjiin; tutkijoita, kehittäjiä ja teknisiä osaajia unohtamatta.

www.mindtrek.org

Tampereella järjestetään myös sovelluksia ja rajapintoja kehittävä avoimen datan Open Tampere Challenge -innovaatiokilpailu.

opentamperechallenge.fi

Open and Agile Smart Cities- verkosto

Tampere kuuluu Open and Agile Smart Cities -verkostoon, jossa on mukana noin 100 kaupunkia eri puolilta maailmaa. Maailmanlaajuisen verkoston tavoitteena on luoda avointa älykaupunkimarkkinaa hyödyntämällä ja synnyttämällä avoimia ja yhteentoimivia teknologioita ja standardeja.

www.oascities.org