Yritys Tampere

Innovaatioympäristö >Avoimesti Päivitetty: 10.05.2018

Avoimet innovaatioalustat

Tampereella toimii useita korkeakoulujen, yritysten ja kaupungin avoimen innovaatioyhteistyön alustoja.

Avoimet innovaatioalustat ovat älykkään kaupungin kehittämisen keskeinen työkalu. Osa Tampereen avoimista innovaatioalustoista on toiminut jo pitkään ja osa on vasta käynnistysvaiheessa.

Haluisitko kartoittaa innovaatioalustojen tarjoamia mahdollisuuksia yrityksellesi? 

Innovaatioalustat toimivat avoimen yhteistyön pohjalta, joka toteutetaan fasilitoidusti julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimijoiden välillä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. Yrityksille innovaatioalustat tarjoavat mahdollisuuden uusien konseptien kehittämiseen ja pilotointiin, opiskelijoille ne tarjoavat mahdollisuuden päästä toteuttamaan aitoja kehitysprojekteja asiakkaiden kanssa ja kaupungeille ne antavat mahdollisuuden verkottua palvelujen kehittäjien kanssa. 

Tästä löydät yhteiselle kehittämiselle avoimia projekteja, joilla luodaan Tampereen seudulle parempia palveluita sekä uutta liiketoimintaa yrityksille.

Tutkimus- ja teknologialähtöinen innovaatioalusta

Kampusareena on yliopistojen ja yritysten työympäristö, joka tukee yhteisöllisyyttä, oppimista ja liiketoimintaa. Liiketoiminnan tukipalvelut ovat heti käsillä, samoin huippulaboratoriot ja kansainväliset tutkimusryhmät. Opiskelijoissa on motivoitunutta työvoimaa, uutta näkemystä ja vahvaa innostusta. Tilat ja palvelut on viritetty tukemaan sujuvaa ja tuloksellista yhteistyötä.
Kampusareena sopii erityisesti tutkimusintensiivisille yrityksille sekä uusien teknologioiden, palveluiden ja tuotteiden kehittäjille. Kampusareena sijaitsee Hervannan kampuksella.

Terveys- ja hyvinvointialan innovaatioalustat

Tampereen terveysalan keskittymä sijaitsee Kaupin kampuksella. Lääketieteellinen tutkimus, hoito ja liikunta yhdistyvät yliopistollisen keskussairaalan, lääketieteellisen tiedekunnan ja FinnMedi Oy:n ympärillä.
Kaupin kampuksella sijaitseva HealthHUB kokoaa yhteen terveyteen, hyvinvointiin, terveysteknologiaan ja tutkimukseen suuntautuneet yritykset ja toimijat.
BioMeditech on monitieteinen Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen biotieteiden ja lääketieteen tekniikan instituutti. Instituutti tarjoaa monitieteisen tutkimusympäristön sekä uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan tuen.

Luovien alojen innovaatioalusta

Luovat alat ja ICT törmäävät Tohlopissa, Mediapoliksessa. Mediapoliksen kampuksella toimii jo yli 30 yritystä ja organisaatiota.
Mediapoliksessa toimii kolme oppilaitosta: TAMK, Tredu ja Tampereen yliopisto. Mediapoliksen toimijoilla on myös yhteydet Tampereen teknilliseen yliopistoon. Oppilaitosten ja erityisesti yliopistojen ja korkeakoulun välillä on keskinäistä kiinnostusta tutkimustoimintaan ja projekteihin, joiden tavoitteena ovat aidot, yritystoimintaa synnyttävä innovaatiot.

Startupit ja innovaatiot

Uusi Tehdas on ICT- ja media-aloilta alkunsa saanut avoin innovaatioympäristö ja innovaatio itsekin. Uusi Tehdas toimii Tampereen keskustassa Finlaysonin alueella.
Uudella Tehtaalla syntyy innovaatioita ja startupeja, kun kansainväliset opiskelijatiimit etsivät yritysten ja yhteisöjen tarpeisiin uusia ratkaisuja.
Uuden Tehtaan New Factory startup program on maksuton 3 kuukauden mittainen ohjelma, joka auttaa kasvuhakuisia tiimejä ja yrityksiä kirkastamaan liiketoimintamallinsa.
Uuden Tehtaan Demolassa opiskelijat ja tutkijat kehittävät demotuotteita ja -palveluja yritysten kanssa ja niiden toimeksiannosta.
Kiihdyttämössä valmennetaan ja sparrataan potentiaalisia kasvuyrityksiä.

Yritysten ja vapaana olevien osaajien innovaatioalusta

TreStart on verkostoitumispaikka ja ammattimaisesti toteutettu innovaatioalusta, jossa (moniala-) osaavat ja kokeneet työnhakijat sekä pirkanmaalaiset yritykset toimivat tiiviissä yhteistyössä tavoitteenaan luoda uusia työpaikkoja.

www.trestart.fi

Yrityslähtöiset innovaatioalustat

Yrityslähtöisen innovaatioalustan lähtökohta on yleensä tarve, osallistujien yhteiset intressit tarpeen ratkaisemiseen sekä osallistujien toisiaan täydentävä osaaminen. Tarkoituksena on liiketoiminnan kehittäminen yhteisen alustamaisen toimintamallin kautta. Yhteinen tarve voi liittyä vaikkapa esikaupallisiin kilpailutuksiin osallistumiseen tai tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyöhön ja toiminnassa voivat olla mukana esim. korkeakoulut ja kunnat. Yrityslähtöiset innovaatioalustat voivat toimia yhteisessä fyysisessä tilassa ja/tai digitaalisia ratkaisuja käyttäen. Tampereen seudulla yrityslähtöisiä alustoja ovat mm. ITS-Factory, Smacc ja Cooperative.

Oppilaitoslähtöiset kampusalustat

Kampusalustoissa toiminta linkittyy vahvasti yrittäjyyden edistämiseen, yrittäjyysopintoihin ja start up -toimintaan. Erilaisin palveluin ja prosessein edistetään kampusalustoilla toimivien start up -yritysten, opiskelijoiden, tutkijoiden, eri sidosryhmien ja muualla toimivien yritysten yhteistyötä ja yhteistä innovointia, ja pyritään uusien innovaatioiden kaupallistamisprosessin käynnistämiseen. Kampusalustoissa pyritään kehittämään oppilaitosten tiloja innovaatioalustamaisiksi toimintaympäristöiksi. Tampereen seudulla toimivia kampusalustoja ovat mm. TAKK/Hiomo, TREDU/Ylötehdas ja Tampere3-korkeakoulujen (Tampereen ammattikorkeakoulun TAMKin, Tampereen teknillisen yliopiston TTY:n ja Tampereen yliopiston) Y-kampus.