Yritys Tampere

Innovaatioympäristö >Älykkäästi Päivitetty: 10.05.2018

Välineet

Tampere kehittää paitsi omaa elinkeinoelämäänsä ja kaupunkiympäristöään innovatiivisesti, se toimii myös kansallisena älykkään kaupungin ja uudistuvan teollisuuden sekä avoimen datan liiketoiminnan kehittäjänä.

Tampereen kaupunki on 2000-luvulla painottanut ohjelmaperusteista elinkeinoelämän kehittämistä, joka kokoaa toimijat yhteen, mahdollistaa keskittymisen tiettyihin painopistealoihin ja lisää näiden näkyvyyttä. Tampere luo myös kansallista innovaatiosetelijärjestelmää ja toimii siten yrityspalveluiden kehittämisen veturina.

Innovaatioseteli

Tampereen kaupunkiseutu otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön innovaatiosetelin marraskuussa 2016. Setelillä halutaan madaltaa pk-yritysten kynnystä käyttää innovaatio-, kansainvälistymis- ja kasvupalveluita.

Tutustu Innovaatioseteli-hankkeeseen: www.yritystampere.fi/innovaatioseteli/innovaatioseteli

Innovaatio-ohjelmat

6AIKA-ohjelma

6Aika on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat yhteistyössä Suomen suurimmat kaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

6Aika-strategian lähtökohtana ovat avoimet toimintamallit, jotka mahdollistavat koko kaupunkiyhteisön osallistumisen kehittämistyöhön. Toimiva kaupunkiyhteisö on kaupunkilaisten, yritysten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä viranomaisten muodostama kokonaisuus.

6Aika-strategiassa on kolme painopistealuetta:

  1. Avoimet innovaatioalustat
  2. Avoin data ja -rajapinnat
  3. Avoin osallisuus ja asiakkuus

www.6aika.fi