Yritys Tampere

Innovaatioympäristö >Älykkäästi Päivitetty: 31.01.2017

Välineet

Tampere kehittää paitsi omaa elinkeinoelämäänsä ja kaupunkiympäristöään innovatiivisesti, se toimii myös kansallisena älykkään kaupungin ja uudistuvan teollisuuden sekä avoimen datan liiketoiminnan kehittäjänä.

Tampereen kaupunki on 2000-luvulla painottanut ohjelmaperusteista elinkeinoelämän kehittämistä, joka kokoaa toimijat yhteen, mahdollistaa keskittymisen tiettyihin painopistealoihin ja lisää näiden näkyvyyttä. Elinkeinopoliittiisen Avoin Tampere -ohjelman lisäksi Tampereen kaupunkiseutu hallinnoi Tekesin kansallista Innovatiiviset kaupungit -ohjelman (INKA) Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -teemaa sekä Suomen kuuden suurimman kaupungin Avoimen datan kärkihanketta. Tampere luo myös kansallista innovaatiosetelijärjestelmää ja toimii siten yrityspalveluiden kehittämisen veturina.

Innovaatioseteli

Tampereen kaupunkiseutu otti ensimmäisenä Suomessa käyttöön innovaatiosetelin marraskuussa 2016. Setelillä halutaan madaltaa pk-yritysten kynnystä käyttää innovaatio-, kansainvälistymis- ja kasvupalveluita.

Tutustu Innovaatioseteli-hankkeeseen: www.yritystampere.fi/innovaatioseteli/innovaatioseteli

Innovaatio-ohjelmat

Innovatiiviset kaupungit - INKA

INKA-ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja siten vauhdittaa innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Ohjelmaan on valittu viisi kansallista teemaa, joista Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus -teemaa hallinnoi Tampereen kaupunkiseutu. Kumppaneina toimivat Lahti, Oulu, pääkaupunkiseutu ja Turku.

Ohjelman hallinnoinnista vastaa TEKES ja se jatkuu vuoteen 2017 asti.

www.inkatampere.fi

6AIKA-ohjelma

6Aika on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat yhteistyössä Suomen suurimmat kaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

6Aika-strategian lähtökohtana ovat avoimet toimintamallit, jotka mahdollistavat koko kaupunkiyhteisön osallistumisen kehittämistyöhön. Toimiva kaupunkiyhteisö on kaupunkilaisten, yritysten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä viranomaisten muodostama kokonaisuus.

6Aika-strategiassa on kolme painopistealuetta:

  1. Avoimet innovaatioalustat
  2. Avoin data ja -rajapinnat
  3. Avoin osallisuus ja asiakkuus

www.6aika.fi

Avoin Tampere -ohjelma

Tampereen kaupungin Avoin Tampere -ohjelma on hankemoottori, jonka avulla autetaan uusien kasvuyritysten syntyä, luodaan kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa sekä edistetään perinteisen teollisuuden hallittua rakennemuutosta niin, että vuonna 2018 Tampere on edelleen vetovoimainen monipuolisen yritystoiminnan kaupunki.

Avoin Tampereen hanketoiminta tukee 6Aika- ja INKA -ohjelmien tavoitteita.

Ohjelman johdosta ja koordinoinnista vastaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy.

www.avointampere.fi