Yritys Tampere

Innovaatioympäristö >Älykkäästi Päivitetty: 10.05.2018

Innovaatiotilannekuva

Pirkanmaan innovaatiotoiminnan tilannekuva tarjoaa ajantasaista tietoa alueen innovaatiotoiminnasta.

Vuosittainen tilannekuva seuraa innovaatiokentän ilmiöitä, joihin pirkanmaalaiset toimijat voivat vaikuttaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, ja jotka on yhdessä tunnistettu strategisesti tärkeiksi. Tietoa johtamalla tuetaan alueen omaa innovaatiopäätöksentekoa.

Tilannekuvajärjestelmää ja -toimintamallia on kehitetty vuodesta 2013 lähtien. Sen työstämiseen osallistuu laaja joukko asiantuntijoita ja vaikuttajia aluehallinnosta, korkeakouluista, edunvalvontaorganisaatioista, innovaatioalustoilta ja yritys- ja rahoituskentältä. Toimintamallia kehitetään jatkuvasti kotimaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden (mm. OECD, MIT) kanssa, ja sitä ohjataan Pirkanmaan liitossa.

Tilannekuvan tietopohja koostetaan avoimista datoista ja alueen innovaatiotoimijoiden itsensä seuraamista aineistoista. Prosessin aikana on tunnistettu myös tietokatveita, joihin pyritään löytämään uusia datalähteitä strategisesti merkittävän tiedon lisäämiseksi.

Tutustu Pirkanmaan innovaatiotilannekuvaan:
www.pirkanmaantalous.fi/innovaatiotilannekuva