Yritys Tampere

Innovaatioympäristö >Älykkäästi Päivitetty: 10.05.2018

Älykäs kaupunki

Tampere on älykkään kaupungin kehitysalusta, jossa kehitetään uusia ja älykkäitä asumisen, liikkumisen ja palvelujen ratkaisuja.

Uusia avauksia ovat muun muassa Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelma, keskustan täydennysrakentaminen, raitiotie ja siihen liittyvä älykkään liikenteen ratkaisut, kuten sähkö- ja robottibussit, kaupungin tietovarantojen avaaminen sovellus- ja palvelukehittäjille, elinkaariasumisen kortteli, älykäs katuvalaistus sekä uudella tavalla kehitettävä Hiedanrannan kaupunginosa. Unohtamatta tietenkään huhtikuussa 2018 valmistuvaa Elisan mobiiliverkkoa, jossa on 5G-valmius.

Tampere pyrkii olemaan ennen muuta älykkäiden palveluiden testialusta, mutta täällä kehitetään myös uudenlaisia hankintakäytäntöjä ja -malleja pilottihankintojen kautta. Kehittämistyössä hankintojen suunnittelua avataan aiempaa enemmän kuntalaisille, palvelujen käyttäjille, yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille. Lisäksi kehitetään hankintamalleja, joiden avulla yrityksille avautuu enemmän mahdollisuuksia tuoda hankintoihin omia innovaatioitaan ja suunnitella omaa toimintaansa pidemmälle tulevaisuuteen. Testialusta-ajattelussa keskeistä on uuden liiketoiminnan, jotta yrityksemme saisivat referenssejä ja globaalit älykkäät kaupungit asiakkaikseen. 

Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelma on työkalu tämänkaltaisen kehityksen edistämiseksi yritysten, organisaatioiden, kuntien ja kaupunkilaisten yhteistyöllä. Tutustu ohjelmaan täällä: Smart Tampere

Älykäs kaupunkiympäristö

Tampereen keskusta

Tampereen keskustassa on meneillään useita suuria suunnittelu- ja rakennushankkeita ja keskusta uudistuu merkittävästi vuoteen 2030 mennessä niin kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön, kaupunkiliikenteen, kaupunkikuvan kuin kaupunkikulttuurin saralta.

Asemanseutu on Tampereen keskeisimpiä kehittämiskohteita, jonne suunnitellaan uutta asemakeskusta sekä Kansi ja Areena -hanketta. Se on kehittyvä liiketoimintojen alue ja kaikkien liikennemuotojen tärkein solmukohta. Kaupungin tavoitteena on uusien liikkumisen ohjauksen järjestelmien kehittäminen alueelle

Tutustu Tampereen keskustan kehittämisohjelmaan >

Raitiotie 

Tampere saa oman raitiotien 2021. Rakentaminen on jo alkanut ja näkyy kaupunkikuvassa vahvasti. Raitiotien ja sen palveluiden älykkyyteen sekä vaivattomaan julkisen liikenteen kulkuvälineestä toiseen vaihtamiseen panostetaan Tampereella vahvasti. 

Rakentamisen aikana testataan robottibusseja ja autonomisia autoja. Vilkkaissa raitiotien varrella olevissa keskittymissä, kuten keskustassa, Hervannassa ja Kaupin kampuksella otetaan raitiotien valmistuessa käyttöön autonomisin ajoneuvoin operoitu syöttöliikenne.
 
Tutustu rakentamiseen Raitiotieallianssin sivuilla >
 
Hiedanranta
 
Hiedanranta on Näsijärven rannalla sijaitseva tulevaisuuden kaupunginosa, jota kehitetään uudella tavalla yhdessä kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Hiedanrantaan suunnitellaan koteja 25 000 asukkaalle ja työpaikkoja 10 000 tekijälle. Tampereen raitiotie kulkee tulevaisuudessa alueen kautta. Matkaa keskustasta on noin neljä kilometriä.
 
Alue toimii kokeilualustana uusille teknologioille ja menetelmille. Kutsumme mukaan yrityksiä, joiden kehitystyön avainsanoja ovat digitaalisuus, kestävyys, kiertotalous, energia tai ravinnontuotanto. Hiedanrannassa on jo meneillään noin 20 erilaista kehityshanketta.
 
Tutustu Hiedanrantaan >
 

Tesoma

Tesoma toimii palveluiden ja kaupunkisuunnittelun kokeilualueena Tampereella. Tesoman asuinaluetta uudistetaan yhdessä asukkaiden, palvelunkäyttäjien ja alueen muiden toimijoiden kanssa vastaten erityisesti heidän tarpeisiin. Tesomalla kehitetään ja monipuolistetaan asunto-, palvelu-, harrastus-, koulutus- sekä työllistymistarjontaa ja -mahdollisuuksia.

Tutustu Tesomaan >

 
Kaupin kampus
 
Kaupin kampusaluetta kehitetään laajentamalla alueen toimintaprofiilia voimak­kaasti erikoissairaanhoidon, lääketieteellisen tutkimuksen ja teknologiayritysten ulkopuolelle. Tampereen seudun erityisenä painopisteenä on luoda nopean soveltamisen ja käy­tän­­tö­lähtöisen innovaatiotoiminnan mallit. Uudistuneessa toimintatavassa korostuu yhdessä asian­tun­ti­joiden, lop­pukäyttäjien ja kehittäjien välinen yhteistyö ja kanssakehittäminen asiakkaiden kanssa.
 
Tarkoituksena on yhdistää Kaupin kampusta ympäröivän neljän kaupunginosan alue ”liikunnan huippuketjuksi”, joka toimisi liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvien palvelujen ja tuotteiden kehitys- ja testausympäristönä. Lisäksi kampukselle on suunnitteilla uudenmallinen hyvinvointikeskus, joka toimii paitsi terveyskeskuksena ja hyvinvointipalvelujen keskuksena, myös opetuksen, tutkimuksen ja yritysten t&k- ja testiympäristönä. 
 

Vuores
Tampereen uusi kaupunginosa Vuores on suurimpia ja mielenkiintoisimpia kaupunkirakentamisen hankkeita Suomessa.

Alueen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtia ovat ekologisuus ja luonnonläheisyys, jotka yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla korkeaan teknologiaan, moderniin arkkitehtuuriin ja pikkukaupunkimaiseen palvelurakenteeseen.

Vuoreksen uuteen, rakenteilla olevaan kaupunginosaan on kaavoitettu Isokuusen 4000 asukkaan asuntoalue, josta halutaan tehdä modernin puurakentamisen kehittämisalusta. Isokuusen alueella toteutettavien hankkeiden ja niissä mukana olevien rakennuttajien ja rakennusliikkeiden sekä puutuotealan toimijoiden yhteistyönä kehitetään puurakentamisen prosesseja, tuotteita ja osaamista.

Tutustu Vuorekseen >