Yritys Tampere

Innovaatioympäristö >Älykkäästi Päivitetty: 27.06.2017

Älykäs kaupunki

Tampereen kaupunki on älykkään kaupungin kehitysalusta, jossa haetaan uusia asumisen, liikkumisen ja palvelujen ratkaisuja.

Uusia avauksia ovat muun muassa keskustan täydennysrakentaminen, kaupungin tietovarantojen avaaminen sovellus- ja palvelukehittäjille, elinkaariasumisen kortteli, älykäs katuvalaistus sekä kaupunkiraitiotien ja Suomen ensimmäisen sähköbussilinjan toteuttaminen.

Tampereella testataan myös uudenlaisia hankintakäytäntöjä ja -malleja pilottihankintojen kautta. Kehittämistyössä hankintojen suunnittelua avataan aiempaa enemmän kuntalaisille, palvelujen käyttäjille, yrityksille ja kolmannen sektorin toimijoille. Lisäksi kehitetään hankintamalleja, joiden avulla yrityksille avautuu enemmän mahdollisuuksia tuoda hankintoihin omia innovaatioitaan.

Älykäs kaupunkiympäristö

Vuores

Tampereen uusi kaupunginosa Vuores on suurimpia ja mielenkiintoisimpia kaupunkirakentamisen hankkeita Suomessa.

Alueen suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtia ovat ekologisuus ja luonnonläheisyys, jotka yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla korkeaan teknologiaan, moderniin arkkitehtuuriin ja pikkukaupunkimaiseen palvelurakenteeseen.

Vuoreksen uuteen, rakenteilla olevaan kaupunginosaan on kaavoitettu Isokuusen 4000 asukkaan asuntoalue, josta halutaan tehdä modernin puurakentamisen kehittämisalusta. Isokuusen alueella toteutettavien hankkeiden ja niissä mukana olevien rakennuttajien ja rakennusliikkeiden sekä puutuotealan toimijoiden yhteistyönä kehitetään puurakentamisen prosesseja, tuotteita ja osaamista.

Tutustu kaupunginosaan vuores.fi >

Tampereen keskusta

Tampereen keskustassa on meneillään useita suuria suunnittelu- ja rakennushankkeita ja keskusta uudistuu merkittävästi vuoteen 2030 mennessä niin kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön, kaupunkiliikenteen, kaupunkikuvan kuin kaupunkikulttuurin saralta.

Asemanseutu on Tampereen keskeisimpiä kehittämiskohteita, jonne suunnitellaan uutta asemakeskusta sekä Kansi ja Areena -hanketta. Se on kehittyvä liiketoimintojen alue ja kaikkien liikennemuotojen tärkein solmukohta. Kaupungin tavoitteena on uusien liikkumisen ohjauksen järjestelmien kehittäminen alueelle

Tutustu Tampereen keskustan kehittämisohjelmaan >

Tesoma

Tesoma toimii palveluiden ja kaupunkisuunnittelun kokeilualueena Tampereella. Tesoman asuinaluetta uudistetaan yhdessä asukkaiden, palvelunkäyttäjien ja alueen muiden toimijoiden kanssa vastaten erityisesti heidän tarpeisiin. Tesomalla kehitetään ja monipuolistetaan asunto-, palvelu-, harrastus-, koulutus- sekä työllistymistarjontaa ja -mahdollisuuksia.

Tutustu Tesomaan >

 
Kaupin kampus
 
Kaupin kampusaluetta kehitetään laajentamalla alueen toimintaprofiilia voimak­kaasti erikoissairaanhoidon, lääketieteellisen tutkimuksen ja teknologiayritysten ulkopuolelle. Tampereen seudun erityisenä painopisteenä on luoda nopean soveltamisen ja käy­tän­­tö­lähtöisen innovaatiotoiminnan mallit. Uudistuneessa toimintatavassa korostuu yhdessä asian­tun­ti­joiden, lop­pukäyttäjien ja kehittäjien välinen yhteistyö ja kanssakehittäminen asiakkaiden kanssa.
 
Tarkoituksena on yhdistää Kaupin kampusta ympäröivän neljän kaupunginosan alue ”liikunnan huippuketjuksi”, joka toimisi liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvien palvelujen ja tuotteiden kehitys- ja testausympäristönä. Lisäksi kampukselle on suunnitteilla uudenmallinen hyvinvointikeskus, joka toimii paitsi terveyskeskuksena ja hyvinvointipalvelujen keskuksena, myös opetuksen, tutkimuksen ja yritysten t&k- ja testiympäristönä. 

Smart Tampere -esite

Smart Tampere -esite
Klikkaa kuvaa selataksesi esitettä.