Yritys Tampere

Ajankohtaista Päivitetty: 10.05.2018

Yrittäjien nettityökalut esittäytyivät 8.6.2016

Yrittäjille on tarjolla monenlaisia sähköisiä työkaluja yritystoiminnan tueksi ja yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Monet näistä työkaluista ovat kuitenkin yrittäjille lähes tuntemattomia. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n Lapland Hotel Tampereessa 8.6.2016 järjestämään aamukahvitilaisuuteen Yritysten nettityökalut liiketoiminnan kehittämiseen ja verkostoitumiseenkerääntyi aiheesta kiinnostuneita yrittäjiä, yrityspalvelutoimijoita ja eri yritysten edustajia kuulemaan yrityksille suunnatuista nettityökaluista, verkostoitumaan ja keskustelemaan.

Yritysten kehittämispalvelut

Ensimmäisenä estradille astui Tuija Marnela Pirkanmaan TE-toimistosta. Hän esitteli Ely-keskuksen pk-yrityksille tarjoamat Yritysten kehittämispalvelut, jotka koostuvat erilaisista konsultointi- ja koulutuspalveluista yritysten kasvun ja uudistumisen tukemiseksi.

Päästäkseen palvelujen pariin yrityksen on ensiksi täytettävä kehittämiskartoitus verkossa. Annettujen vastausten perusteella saadaan lähtötiedot yrityksen kehittämistarpeista ja näiden tietojen perusteella asiantuntijat auttavat yritystä eteenpäin oikeiden kehittämispalveluiden pariin.

Kehittämispalvelut_08062016.pdf

Yritystulkki

Ari Järvinen JCD:stä esitteli Yritystulkki-työkalun. Yritystulkki tarjoaa tietoa ja työkaluja niin aloittavan kuin jo toimivan yrityksen monenlaisiin tarpeisiin. Yritystulkista löytyvät lisäksi hyödylliset lomakepohjat ja laskentaohjelmat sekä yrittäjän sanasto.

Yrityskehittämö

Marko Tammivuori esitteli Yrityskehittämö-verkkopalvelun. Yrityksille ja palveluntarjoajille suunnattu uusi, yhteisöllinen verkkopalvelu tarjoaa työkalun liiketoiminnan kehittämiseen ja yrityksen strategian jalkauttamiseen. Nettityökalussa yritys voi ensiksi laatia kehityskartan, jonka avulla yritys hahmottaa tämänhetkisen tilanteensa, tavoitteensa ja yrityksen tärkeimmät kehityskohteet. Yrityskehittämö Business ja Pro tarjoavat mahdollisuuden yrityksen tai tämän asiakkaiden liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Yrityskehittämö hakee tällä hetkellä yrityksiä osallistumaan elokuun loppuun asti käynnissä olevaan projektiin, jossa haetaan parhaita käytäntöjä liiketoiminnan kehittämiselle ja sitä tukevalle verkkotyökalulle.

Yrityskehittamo Tredea esitys.pdf

Vinssi

Pekka Puustinen Ilmariselta esitteli toukokuussa 2016 yhdessä Aalto-yliopiston opiskelijoiden kanssa pilotoitua Vinssiä. Vinssi on yksi esimerkki Ilmarisen ketterien ja uudenlaisten toimintatapojen kehittämistä. Vinssi tarjosi digitaalisen alustan yritysten väliselle yhteistyölle ja kehitykselle avoimen viestinnän, tehokkuuden ja joustavuuden periaatteiden mukaisesti. Alustan kautta jo vakiintuneet yritykset ja start up-yritykset voivat tarjota toisilleen palveluita ja erityisosaamista - suuret yritykset hyötyivät start up-yritysten ketteryydestä ja uusista ideoista kun taas start up-yritykset hyötyivät isompien yritysten resursseista ja verkostoista. Pilotissa kehitellyt mallit voitaneen tulevaisuudessa ottaa uudelleen käyttöön.

Innovaatioseteli

Viimeiseksi Tredea Oy:n Yrittäjyysympäristö-tiimin johtaja Niina Immonen kertoi kuulijoille uudesta innovaatiosetelistä, jota pilotoidaan Tampereen kaupunkiseudulla yhdessä alueen yritysten kanssa. Setelillä pk-yritykset voivat ostaa innovaatio-, kansainvälistymis- ja kasvupalveluita haluamaltaan palveluntarjoajalta digitaalisen palvelualustan kautta. Innovaatioseteli on helppo ottaa käyttöön ja digitaalisella alustalla setelin käyttäjät voivat antaa läpinäkyvästi palautetta saamastaan palvelusta.

Paneelikeskustelun antia

Esittelyjen jälkeen asiantuntijat kävivät paneelikeskustelua aiheesta fasilitaattori Tarja Pietiläisen johdolla. Keskustelussa esiin nousi muun muassa kysymys siitä, keitä kunkin palvelun käyttäjät ovat ja miten he löytävät palvelun, miten kustakin palvelusta voi antaa palautetta ja jakaa suosituksia sekä testimoniaaleja ja millaista yhteistyötä eri palvelun tarjoajat voisivat tehdä keskenään yrittäjien hyväksi tai millaisen palvelupolun palvelut voisivat muodostaa yrittäjille. Lisäksi yleisöstä nousi toive matalan kynnyksen palveluista yrittäjille sekä kevyistä tukivaihtoehdoista. Yhden mahdollisuuden kevyistä ratkaisuista yrittäjien tukitarpeisiin tarjoaa syksyllä 2016 pilotoitava innovaatioseteli.

Yrittäjille suunnattuja palveluita ja työkaluja on hyvin saatavilla, mutta mistä yrittäjät löytävät tiedon tarjolla olevista palveluista? Ainutlaatuinen ratkaisu tähän ongelmaan Tampereen kaupunkiseudulla on tänä keväänä avattu uunituore yritystampere.fi-sivusto, joka tuo kansalliset ja alueelliset julkiset yrityspalvelut yritysten ulottuville ”yhden klikkauksen periaatteella”. Lisäksi tapahtumatyrityksille.fi listaa alueen yrityksille suunnatut tapahtumat yhteen kalenteriin. Nämä sivustot yhdessä verkostoitumistapaamisten kanssa tarjoavat yrityksille tietoa julkisista yrityspalveluista ja helpottavat eri palvelujen piiriin pääsemistä. Jokainen voi osaltaan levittää tietoa omissa verkostoissaan, yrittäjien yhteiseksi hyväksi.

Yritysten nettityökalut liiketoiminnan kehittämiseen ja verkostoitumiseen

Teksti: Maria Ilomäki & Johanna Sahlgren/Tredea Oy