Yritys Tampere

Ajankohtaista Päivitetty: 10.05.2018

Uutta liiketoimintaa polkupyöräilyn ympärille polkupyöräparkkien avulla

Lehtovuori Oy ja Hermia Yrityskehitys Oy järjestävät yhdessä avoimen tuotekehityshankkeen ja
ideakilpailun uuden polkupyörille tarkoitetun pysäköintijärjestelmän suunnittelemiseksi.


Järjestelmässä hyödynnetään digitalisaatiota ja avoimia rajapintoja uusien palveluiden
mahdollistamiseksi. Hankkeella on jo monia yhteistyökumppaneita ja mukaan halutaan vielä
henkilöitä, yrityksiä ja järjestöjä eri tahoilta. Joukkoistamisella mahdollistetaan kaikkien
käyttäjäryhmien huomioiminen ja tarpeiden tunnistaminen.

Ideakilpailu avataan pian, ja se päättyy kesäkuussa yhteiseen ideapajaan, jossa ideat julkaistaan ja palkitaan. Ideapajassa on tarkoitus viedä yhdessä näitä ja muita esilletulevia ideoita pidemmälle, jotta mahdollisimman monen käyttäjäryhmän tarpeet tulevat tunnistetuksi. Kaikki ideat ja tulokset tulevat olemaan julkisia, ja siten kaikkien käytettävissä eri sovelluksiin tai tarkoituksiin.

Kuva: Henri SydänheimoHanke perustuu lähtökohtaisesti havaittuun tarpeeseen tarjota polkupyörille turvallista säilytystilaa
erilaisissa ympäristöissä. Taloyhtiöt tarvitsevat kesäkaudeksi lisää säilytystilaa ulkoalueille, ja
toisaalta taas talvikaudeksi tämä on saatava siirrettyä pois lumenkasausta silmälläpitäen. Eri
julkisten liikennevälineiden yhteyteen tarvitaan tilaa polkupyörien liityntäpysäköinnin
järjestämiseen.

Jotta kehitettävästä ratkaisusta tulee kattava, ja jotta sen avulla voidaan yhdistää eri käyttäjäryhmien
tarpeita on tähän kehityshankkeeseen yhdistettävä myös eri käyttäryhmien näkökulmat
mahdollisimman laajasti. Laajennetussa ratkaisussa koko kehityskohdetta ja ympäristöä katsotaan
kauempaa, ja haetaan uudenlaiseen toteutukseen mukaan uusia toimijoita. Jotta kehitettävä ratkaisu
auttaisi esimerkiksi yhdistelemään eri liikennemuotoja, on siihen saatava mukaan kaupunkien
joukkoliikennetoimijoita.

Digitaalisuus ja uudenlainen avoin ajattelutapa mahdollistavat laajan yhteistyöverkoston. Tuotteelle
kehitetään avoin digitaalinen rajapinta, jonka avulla eri toimijat voivat rakentaa omia
yleishyödyllisiä tai kaupallisia ratkaisujaan, jotka lisäävät mm. pyöräilyn suosiota. Esimerkiksi
kaupunkipyörien vuokraus, liikennevirtojen analysointi, opastus, uudenlaiset polkupyörien
huoltopisteet jne. voivata hyödyntää tätä avointa rajapintaa.

Ratkaisu voi mahdollistaa kaupunkipyörien vuokraamisen tai lainaamisen ilman henkilökunnan
läsnäoloa ja niiden palauttamisen toisessa paikassa sijaitsevaan polkupyöräparkkiin – tai tarjota
mahdollisuuden laittaa oman polkupyöränsä vuokralle.

Hanketta ovat luvanneet tukea Lehtovuori Oy, Tampereen kaupunki, Tampereen Teknillinen
Yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Osuuskunta Valomo, Maas Finland Oy ja Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri. Lisää toimijoita haetaan mukaan jatkuvasti.

Lisätietoja:
Arttu Kotilainen, Hermia Yrityskehitys Oy
arttu.kotilainen@hermiayrityskehitys.fi
+358 50 310 0028

Bicycle-parking.pdf