Yritys Tampere

Ajankohtaista Päivitetty: 10.05.2018

Tutustu Tampereen kaupungin innovatiivisten hankintojen suunnitelmaan ja aikatauluun!

Tampereen kaupungin luoma Innovatiivisten hankintojen tiekartta on suunnitelma kaupungin hankintojen kehittämisestä. Katso suunnitelmasta omalle yrityksellesi olennaiset kehittämiskohteet!

hankinnat hankinta tampere tarjouspyyntö tarjous julkinen

Tampereen kaupungin hankinnat ja investoinnit ovat n. 800 miljoonaa euroa vuodessa. Tiekartta osoittaa kaupungin hankintoja ja investointeja, joihin kehittämiseen entistä digitaalisempaan ja innovatiivisempaan suuntaan halutaan kiinnittä erityistä huomiota.

Tampereen kaupungin tekemän määritelmän mukaan hankintojen innovatiivisuus voi ilmetä seuraavin tavoin: 

  • Hankintaprosessi eli miten hankimme ja suunnittelemme hankinnan - hankinnalla mahdollistetaan innovaatiot ja kehittäminen
  • Hankinnan kohde eli mitä hankimme - hankinnalla tähdätään innovaation syntyyn, käyttöönottoon tai leviämiseen
  • Hankinnan kohteen toteutustapa - hankinnan sopimus- tai toteutusmalli on innovatiivinen tai tukee innovaatioiden syntyä.

Katso Innovatiivisten hankintojen tiekartta täältä >>