Yritys Tampere

Ajankohtaista Päivitetty: 21.09.2017

Tietopyyntö: Uusien digitaalisten palveluiden kokeileminen Tampereen kaupunkiseudun työllisyyspalveluissa

Tampereen kaupunkiseudun työllisyyspalveluissa on käynnistynyt asiakaslähtöisiin ja vaikuttavampiin työllisyyspalveluihin tähtäävä kokeilu, joka kestää 31.12.2018 saakka. Kokeilun aikana kymmenen Pirkanmaan kuntaa vastaa Kelan työttömyysetuuksiin oikeutettujen työnhakijoiden työllisyyspalveluista. Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisessa kokeilussa ovat mukana Pirkanmaalta Tampereen kaupunki, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Pirkkalan kunta, Vesilahden kunta, Ylöjärven kaupunki, Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta. Nämä kunnat kehittävät kokeiluaikana yhteistyössä uudenlaisia työllistämispalveluja. Muutos koskee noin 20 000 työtöntä työnhakijaa. Tavoitteena on vähentää etenkin pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä. Asiakaskohderyhmään kuuluvat saavat omasta kunnastaan yksilöllistä työllistymistä edistävää palvelua ja henkilökohtaisen OMA-valmentajan. Hän kartoittaa asiakkaan kanssa yhdessä tilanteen ja tukee työnhaussa henkilökohtaisesti.

Kokeilun uusiin työllistymistä edistäviin palveluihin kuuluvat muun muassa digitaaliset palvelut.

Tietopyyntö ja sen tarkoitus

Tämän tietopyynnön tarkoituksena on saada tietoa markkinoilla olevista digitaalisista palveluista, joiden avulla parannamme asiakkaan mahdollisuutta löytää työpaikka ja työllistyä. Tavoitteena on, että kokeilun aikana kehitetään parempia ja tehokkaampia työllisyyspalveluita. Tampereen kaupunkiseudun työllisyyspalveluiden kohderyhmänä ovat 17–64-vuotiaat työttömät asiakkaat, joille Kela maksaa työttömyysetuutta. Kyseessä on palvelutarpeiltaan heterogeeninen asiakasryhmä ja tarjottava ratkaisu voi keskittyä koko kohderyhmään tai johonkin osaan kohderyhmästä. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan alueen työnantajien ja oppilaitosten kanssa. Etsimme digitaalista palvelua, jonka tuella voimme ratkaista työllistymiseen liittyviä esteitä.

Lisäksi tarkoituksena on saada tietoa markkinoilla olevien palveluiden kustannustasosta.

Kyseessä on tietopyyntö, ei ennakkoilmoitus, ei hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö. Tietopyyntö ja siihen annetut vastaukset eivät sido kumpaakaan osapuolta.

Kysymykset palveluntarjoajille

 • Tarjoajan ratkaisun yleiskuvaus
  • Onko tarjoajan ratkaisu valmistuote?
  • Mistä ratkaisun kustannukset koostuvat?
 • Mihin ongelmaan tarjottava palvelu toisi ratkaisun?
 • Miten tarjoamanne palvelu on otettavissa käyttöön ja mikä on käyttöönottoprojektin arvioitu kesto?
 • Selvitys palvelun tietoturvasta
 • Onko ratkaisun käyttäjähallinta roolipohjainen (käyttäjäroolit ovat esim. pääkäyttäjät, ylläpitokäyttäjät, selaajat)
  • Käyttäjätyyppien vaikutus hinnoitteluun
  • Käyttäjämäärien vaikutus hinnoitteluun
 • Onko tarjoajalla esittää referenssejä ratkaisustaan viimeisen kolmen vuoden ajalta, jos osiin niin mihin osiin?

Vastaukset tietopyyntöön

 • Kaikki vastaustiedot pyydetään sitoumuksetta. Tampereen kaupunki ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta. Vastaukset tietopyyntöön pyydetään lähettämään viimeistään 29.8.2017 mennessä osoitteessa https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/14329/lomake.html . Lomakkeen yhteydessä on lähetettävä myös selvitys palvelun tietoturvasta liitteenä. Tämän liitteen lisäksi tarjoaja voi lisätä yhden vapaavalintaisen liitteen.

Kysymykset liittyen tietopyyntöön

 • Kaikki kysymykset liittyen tietopyyntöön pyydetään lähettämään viimeistään 22.8.2017 mennessä sähköpostitse projektipäällikkö Minna Vierulalle osoitteeseen etunimi.sukunimi(@)tampere.fi. Sähköpostin aiheena tulee olla "Kysymys tietopyynnöstä ”