Yritys Tampere

Ajankohtaista Päivitetty: 10.05.2018

Tekes avaa rahoitushaun SMART CITY/IOT –liiketoimintakärkien ja ekosysteemien rakentamiseksi

Tekes avaa rahoitushaun SMART CITY/IOT –liiketoimintakärkien ja ekosysteemien rakentamiseksi.

Hakuaika: ke 1.2.2017 – pe 31.3.2017

Sekä hallituksen kärkihankkeiden että INKA-ohjelman tavoitteena on synnyttää digitaalisen liiketoiminnan kehitysalustoja ja kasvuympäristöjä, jolla tuetaan innovaatioiden, digitaalisten palveluiden sekä uusien liiketoimintamallien syntymistä. Esineiden internetiä (IOT) pyritään myös edistämään luomalla toimintaympäristöä digitaalisille palvelualustoille ja ekosysteemeille.

INKA-ohjelmaan kuuluvassa SenCity-hankkeessa syntyy kansainvälisestikin erittäin mielenkiintoinen kansallinen kaupunkikehitysalusta, joka mahdollistaa uusien kaupunkiympäristöön sijoittuvien digitaalisten palvelujen ja ratkaisujen kehittämisen ja pilotoinnin. Hankkeessa on mukana kuusi suomalaista kaupunkia (Lahti, Oulu, Tampere, Helsinki, Raahe, Salo), joissa uusia, älykkään valaistuksen infrastruktuuria hyödyntäviä ratkaisuja testataan aidossa kaupunkiympäristössä. Kaupunkien haasteena on laajentaa yhteistyötä älykkäästä valaistuksesta kohti digitaalisia kaupunkipalveluja jotka hyödyntävät IOT:ta/sensoreista kerättyä dataa sekä saatavilla olevaa kaupunkien avointa dataa.

Suomessa on vahvaa osaamista älykkään kaupungin sekä IOT-ratkaisujen alueella. Kilpailukykyiset ratkaisut rakentuvat olemassa olevan osaamisen ja monialaisen yhteistyön pohjalle. Yhteistyön luomiseen, kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen tarvitaan sekä verkostoja yhteenkokoavaa tahoa että resursseja. Smart city/IOT-uusien liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haun kautta kannustetaan toimijoita, jotka lähtevät panostamaan uuden liiketoiminta-alueen yhteistyön ja tiedonkulun kehittämiseen sekä yhteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden ja pilotointimahdollisuuksien luomiseen.

SMART CITY/IOT:n uusien liiketoimintakärkien ja ekosysteemien haussa haetaan SMART CITY/IOT-alueen liiketoimintakärkiä, joilla on merkittävä kansainvälinen markkinapotentiaali ja tarve, sekä näiden kehittymiseksi tarvittavia eri toimijoiden muodostamia liiketoimintaekosysteemejä. Haussa rahoitetaan yritystä, yhdistystä tai säätiötä, joka verkottaa toimijoita valitun liiketoimintakärjen ympärille ja vie ekosysteemin kehitystä eteenpäin kohti yhteistä tavoitetta. Julkiset organisaatiot eivät voi hakea ekosysteemin kehittäjän rahoitusta, mutta voivat olla merkittäviä toimijoita itse ekosysteemissä. Tavoitteen saavuttamiseksi ekosysteemiin osallistuvat yritykset, tutkimuslaitokset ja muut toimijat toteuttavat omia ja yhteisiä tutkimus- ja kehityshankkeita sekä vaikuttavat tavoitteita tukevan liiketoimintaympäristön syntymiseen. Ekosysteemiä eteenpäin vieviin tutkimus-, kehitys-, kasvu-, vienti- ja pilotointihankkeisiin voi tarvittaessa hakea rahoitusta esim. Team Finland -toimijoiden rahoitushakujen kautta. Myös muut Team Finland -palvelut liiketoimintaratkaisujen markkinoille saamiseksi ovat toimijoiden käytössä.

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan: https://tapahtumat.tekes.fi/tapahtuma/smart