Yritys Tampere

Ajankohtaista Päivitetty: 10.05.2018

PIIRU-hanke tarjoaa apua yrityksen muutostilanteisiin, pilotoinnissa uusi verkostomanageripalvelu

Piiru on Pirkanmaan Ely-keskuksen ja Pirkanmaan TE-toimiston toteuttama ESR-hanke ajalla 1.12.2015– 31.8.2018. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uusia toimintatapoja, joilla on tarkoitus auttaa pk-yrityksiä ja yritysten henkilöstöä sopeutumaan ja varautumaan muutoksiin jo piirun verran aikaisemmin ennen kuin yrityksissä ajaudutaan haasteellisiin tilanteisiin, kuten irtisanomisiin tai lomautuksiin. Tavoitteena on saada yritykset takaisin kasvu-uralle ja vahvistaa yritysten kykyä ennakoida ja sopeutua markkinoiden muutoksiin.

Hankkeessa kehitetään malleja, joiden avulla voidaan tukea uusien kilpailukykyisten yritysverkostojen syntymistä. Yrityksiä ja henkilöstön osaamista kehittämällä sekä verkostoyritysten ydinkyvykkyyksien tunnistamisen avulla luodaan verkostoille uutta liiketoimintaa. Hankkeen painopisteenä ovat teknologiateollisuuden alihankinta-verkostot, mutta myös muut toimialaverkostot tai toimialojen rajat ylittävät verkostot. Yritysverkostoja tuetaan seuraavilla kehitysteemoilla:

  • uuden liiketoiminnan kehittäminen ja uuden osaamisen rakentaminen
  • kasvuympäristöt, toimialarajat ylittävät verkostot ja innovaatioverkostot
  • toiminnan tehostaminen, resurssien tehokkaampi hyödyntäminen, ostaa vai valmistaa -päätökset
  • olemassa olevan liiketoiminnan uudistaminen ja olemassa olevien osaamisten yhdistäminen

Hankkeessa pilotoitavaa verkostomanageripalvelua kehitetään konsulttiperiaatteella ja konsultointipäiviä ostetaan verkoston tarpeen ja palvelutarvearvion perusteella verkostotoiminnan käynnistämiseen ja/tai kehittämiseen. Piiru-hankkeessa tuotetaan myös toimialalle ja yritykselle kohdennettua ennakointitietoa yritysten ja niiden henkilöstön sekä yhteistyöverkoston käyttöön. Ennakointitiedolla tuetaan yritysten uudistumista sekä tarvittaessa yritysten henkilöstön nopeaa uudelleen sijoittumista. Lisäksi pk-yrityksiä koulutetaan hyödyntämään ennakointitietoa muutosstrategiansa rakentamisessa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Pirkanmaan julkisia yrityspalveluita tuottavien tahojen kanssa.

Yhteystiedot:
Projektikoordinaattori Mia Häkkinen, 0295 036 078, mia.hakkinen(at)ely-keskus.fi
Projektikoordinaattori Harri Katajisto, 0295 036 718, harri.katajisto(at)ely-keskus.fi