Yritys Tampere

Ajankohtaista Päivitetty: 10.05.2018

Luova uho – Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma 2017-2021

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma 2017-2021

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma vuosille 2017-2021 julkistettiin tänään elinkeinoelämän edustajille ja päättäjille Tampereen Teatterissa järjestetyssä tilaisuudessa.

Tampereen kaupunkiseutu tarvitsee luovaa uhoa: rohkeutta yhdistää perinteiset vahvuudet ja uudet kehitysmahdollisuudet, jotta kasvu voi jatkua menestyksekkäästi. Siksi elinkeino-ohjelmaan valitut painoalat nojaavat kaupunkiseudun pitkäjänteisesti kehitettyihin vahvuuksiin ja uudistavat niitä. Ohjelman painoalat ovat:

Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin ja nouseviin teknologioihin.

Älykkään kaupungin ratkaisut. Kaupunkiseudun kasvu haastaa luomaan ratkaisuja, joilla kyetään pitämään seudullinen arki sujuvana ja toimivana. Se mahdollistaa uudenlaisten teknologioiden ja liiketoimintamallien kehittämisen.

Terveys ja hyvinvointi. Alan murros on Tampereen kaupunkiseudulle kehityksen ja kasvun paikka. Uudet ratkaisut perustuvat kykyyn yhdistää asiakasarvoa tuottavat palvelut ICT:n, terveys-, bio- ja geeniteknologian tuomiin mahdollisuuksiin; siten parannetaan kansalaisten elämänlaatua ja tuotetaan uutta liiketoimintaa.

Tapahtuma-, kävijä- ja elämystalous. Tampereen kaupunkiseudun hyvä saavutettavuus, vahvat vetovoimakohteet ja onnistunut markkinointi ovat tapahtuma- ja elämystalouden kehityksen perusta. Alueen tulee pystyä houkuttelemaan matkailijoita, ja sen tulee olla viihtyisä ja elämyksellinen myös asukkailleen.

Voit ladata Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman täältä.