Yritys Tampere

Ajankohtaista Päivitetty: 10.05.2018

Julkisten yrityspalveluiden infokiertue

Suositut yrityspalveluinfot kiersivät Tampereen kaupunkiseudulla koko kevätkauden 2016. Infoissa julkiset yrityspalvelut esiteltiin osallistujille kokonaisvaltaisena palvelutarjottimena. Alueemme yrityspalveluista löytyy apua niin yritystoimintaa suunnitteleville, yritystoiminnan alussa oleville kuin jo toimiville ja kasvu- tai muutosvaiheessa oleville yrityksille.

Tilaisuudet järjesti Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy yhteistyössä kuntien elinkeinotoimien, Pirkanmaan yrittäjien sekä paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Julkisten yrityspalveluiden infotilaisuus Talent Space'issä Tampereella 23.3.2016.

Palaute keväällä järjestetystä 10 infotilaisuudesta oli tasaisen positiivista. Infotilaisuudet keräsivät kosolti kiitoksia - hyvää, selkeää ja tiivistä kokonaisuutta sekä vinkkejä aloittelevalle yrittäjälle kehuttiin. Moni yrittäjä koki saavansa informaatiota itselleen uusistakin asioista, mm. tukipalveluista. Lisäksi osallistujat pitivät erityisen hyödyllisenä konkreettista infomateriaalia. Hyvänä pidettiin myös muiden yrittäjien tapaamista, keskustelua ja verkostoitumista. Käytännössä lähes kaikki osallistuneista suosittelisivat tilaisuutta toisille yrittäjille.

Yrityspalveluinfot jatkossa

Kehitysideoitakin palautteessa esitettiin ja ne huomioidaan toki jatkossa mahdollisuuksien mukaan. Infoihin osallistuneille yrittäjille, kuntien elinkeinoasiamiehille, yrittäjäjärjestöjen puheenjohtajille ja alustatoimijoille lähetettiin lisäksi loppukeväästä kysely yrityspalveluinfojen kehittämisestä.

Jatkossa yleisinfon lisäksi nostetaan esille mahdollisesti enemmän eri teemoja sekä yrittäjän palvelupolkuja. Tuleviin infoihin toivotuimpia teemakokonaisuuksia olivat rahoitus, tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittäminen; myös sparrausta ja verkostoitumismahdollisuuksia toivottiin.

Infotilaisuuksien materiaali: Yrityspalveluinfomateriaali_kevat2016.pdf

Yrityspalvelut kootusti: yritystampere.fi

Teksti: Johanna Sahlgren/Tredea Oy